Horse Racing
Season
Arima Kinen Day - Japanese Tipsters' Selections

24/12/2021 14:15

Toji Tokubetsu
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Tamura Lincoln Tesoro Go Straight Only One Star
Matsumoto Go Straight Lincoln Tesoro Ground Stroke
Hayashi Lincoln Tesoro Go Straight Vip Elena
Gallop
Noda Lincoln Tesoro Tomoja Dot Keiai Malibu
Matsunaga Only One Star Lincoln Tesoro Bouquet of Iris
Mukunoki Lincoln Tesoro Vip Elena Lecce Baroque
Goodluck Handicap
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Yoshida Coast Line Red Velocity Lovinger
Yoshioka Red Velocity Lovinger Breakup
Annaka Wolf’s Howl Red Velocity Breakup
Gallop
Yoshida Wolf’s Howl Lovinger Hagino Kaela
Wada Breakup Red Velocity Win Erfolg
Matsunaga Taisei Dreamer Lovinger Red Velocity
2021 Farewell Stakes
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Yoshida Firstbahn Kaiawase Nishino Horizon
Annaka Kaiawase Urban Jager Pier Chic
Tamura Pier Chic Kaiawase Nishino Horizon
Gallop
Mukunoki Jigen Pier Chic Matthias
Matsunaga Muscoloso Jigen Pier Chic
Wada Jigen Night Breeze Meisho Kogomi
Arima Kinen
First Choice Second Choice Third Choice
Sports Nippon
Tai 10 Efforia 11 Aristoteles 15 Kiseki
Takagi 16 Titleholder 7 Chrono Genesis 10 Efforia
Manchu/Mantetsu 5 Deep Bond 10 Efforia 11 Aristoteles
Daily Sports
Nagasaki 3 Mozu Bello 10 Efforia 9 Stella Veloce
Uemura 1 Persian Knight 9 Stella Veloce 7 Chrono Genesis
Kobayashi 7 Chrono Genesis 10 Efforia 6 Win Kiitos
Nikkan Sports
Okamoto 5 Deep Bond 10 Efforia 7 Chrono Genesis
Kimura 10 Efforia 7 Chrono Genesis 12 Shadow Diva
Takagi 7 Chrono Genesis 10 Efforia 13 Akai Ito
Candle Light Sho
First Choice Second Choice Third Choice
Keiba Book
Matsumoto Osiris Brain Geumeusilakko Derma Kannon
Yoshida Geumeusilakko Osiris Brain Cosmo Cattivo
Annaka Osiris Brain Geumeusilakko Gempachi Iron
Gallop
Wada Osiris Brain Love Kelly Cosmo Ange
Mukunoki Derma Kannon Cosmo Ange Geumeusilakko
Matsunaga Sweets Magic Derma Kannon Osiris Brain