Horse Racing
Season
Arima Kinen - Japanese Tipsters' Selections

21/12/2018 17:25

Arima Kinen

Japanese Tipsters’ Selections

First Choice Second Choice Third Choice
Sankei Sports
Tsuda 14 Kiseki 12 Rey de Oro 15 Cheval Grand
Hoshi 12 Rey de Oro 14 Kiseki 10 Mikki Swallow
Hiroshi 3 Mozu Katchan 8 Blast Onepiece 14 Kiseki
Matsunaga 14 Kiseki 8 Blast Onepiece 3 Mozu Katchan
Netkeiba
Suzuki Masa 12 Rey de Oro 14 Kiseki 3 Mozu Katchan
Suzuki Mayu 8 Blast Onepiece 11 Mikki Rocket 14 Kiseki
Ibuki 11 Mikki Rocket 14 Kiseki 3 Mozu Katchan
Hiraide 2 Clincher 5 Perform A Promise 15 Cheval Grand
Keiba Book
Yoshioka 12 Rey de Oro 8 Blast Onepiece 16 Sakura Empereur
Takayanagi 12 Rey de Oro 15 Cheval Grand 8 Blast Onepiece
Tamura 12 Rey de Oro 14 Kiseki 8 Blast Onepiece
Yoshida 8 Blast Onepiece 12 Rey de Oro 6 Satono Diamond