Horse Racing
年度
部份場外投注處明天暫時或提早停止服務

04/08/2019 17:17

考慮到最新的情況,並為確保顧客及員工的安全,部份場外投注處將於明天(8月5日)暫停服務或提早關門。我們會密切留意有關情況,以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。顧客可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。不便之處,敬請見諒。

明天(8月5日)暫停服務的場外投注處為: 
1.      中環天星碼頭
2.      灣仔謝斐道
3.      灣仔軒尼詩道
4.      旺角彌敦中心
5.      旺角花園街
6.      旺角亞皆老街
7.      太子彌敦道
8.      黃大仙環鳳街
9.      沙田好運中心
10.  荃灣沙咀道
11.  大埔廣場

 

提早於明天(8月5日)下午六時關門的場外投注處為:
1.      灣仔春園街
2.      油麻地砵蘭街
3.      旺角登打士街
4.      旺角塘尾道 
5.      沙田禾輋
6.      沙田沙角街
7.      荃灣青山道