Horse Racing
Season
Takarazuka Kinen – Entries

21/06/2021 12:30

Horse Trainer
ADMIRE ALBA (JPN) Takashi Tsukazaki
ARISTOTELES (JPN) Hidetaka Otonashi
CADENAS (JPN) Kazuya Nakatake
CHRONO GENESIS (JPN) Takashi Saito
CURREN BOUQUETD’OR (JPN) Sakae Kunieda
KING NIMITZ (JPN) Ken Kozaki
KISEKI (JPN) Yasuyuki Tsujino
LEI PAPALE (JPN) Tomokazu Takano
MELODY LANE (JPN) Naoyuki Morita
MISS MAMMA MIA (JPN) Ryo Terashima
MOZU BELLO (JPN) Naoyuki Morita
SHIRONII (JPN) Yasutoshi Ikee
UNICORN LION (IRE) Yoshito Yahagi
WIPE TEARS (JPN) Tadashi Kayo
YOSHIO (JPN) Hideyuki Mori