Horse Racing
Season
Takamatsunomiya Kinen - Entries

22/03/2021 13:04

Horse Trainer
A WILL A WAY (JPN) Tomokazu Takano
ASTRA EMBLEM (JPN) Shigeyuki Kojima
DAIMEI FUJI (JPN) Naoyuki Morita
DANON FANTASY (JPN) Mitsumasa Nakauchida
DANON SMASH (JPN) Takayuki Yasuda
EIGHTEEN GIRL (JPN) Yuji Iida
I LOVE TAILOR (JPN) Hiroshi Kawachi
INDY CHAMP (JPN) Hidetaka Otonashi
KATSUJI (JPN) Kaneo Ikezoe
KURINO GAUDI (JPN) Norio Fujisawa
LAUDA SION (JPN) Takashi Saito
MALTESE DIOSA (JPN) Takahisa Tezuka
MEISHO GLOCKE (JPN) Yoshiyuki Arakawa
MIKKI BRILLANTE (JPN) Yoshito Yahagi
MOZU SUPERFLARE (USA) Hidetaka Otonashi
RED EN CIEL (JPN) Yasushi Shono
RESISTENCIA (JPN) Takeshi Matsushita
RIGHT ON CUE (JPN) Mitsugu Kon
SEIUN KOSEI (JPN) Hiroyuki Uehara
SHIVAJI (USA) Kenji Nonaka
SOUND CHIARA (JPN) Akio Adachi
TRAVESURA (JPN) Yasuyuki Takahashi
WATER EDEN (JPN) Inao Okada