Horse Racing
Season
Yasuda Kinen – Entries

27/05/2019 11:16

Horse Trainer
AEROLITHE (JPN) Takanori Kikuzawa
ALMOND EYE (JPN) Sakae Kunieda
DANON PREMIUM (JPN) Mitsumasa Nakauchida
ENTSCHEIDEN (JPN) Yoshito Yahagi
FIANO ROMANO (AUS) Tomokazu Takano
GUANCIALE (JPN) Yoshihito Kitade
INDY CHAMP (JPN) Hidetaka Otonashi
KEIAI NAUTIQUE (JPN) Osamu Hirata
LOGI CRY (JPN) Naosuke Sugai
LORD QUEST (JPN) Shigeyuki Kojima
MOZU ASCOT (USA) Yoshito Yahagi
PERSIAN KNIGHT (JPN) Yasutoshi Ikee
SAKURA EMPEREUR (JPN) Takashi Kanari
SMART ODIN (JPN) Yasutoshi Ikee
STELVIO (JPN) Tetsuya Kimura
SUNGRAZER (JPN) Hidekazu Asami
TOWER OF LONDON (JPN) Kazuo Fujisawa