Horse Racing
Season
Osaka Hai Day – Entries

28/03/2018 09:59

Akashi Tokubetsu

Horse Trainer
AGNES LIBERTY (JPN) Hiroshi Miyamoto
CITRON (JPN) Kiyotaka Tanaka
HISHI MASARU (JPN) Koichi Tsunoda
HOT FIRE (JPN) Shigeki Matsumoto
IMMORTAL (JPN) Naosuke Sugai
MARUKA BRISK (JPN) Teiichi Konno
MISUZU DANDY (JPN) Yoshiyuki Arakawa
MONDE CHAT LUNA (JPN) Mitsumasa Nakauchida
PITTSBURGH (JPN) Yoshito Yahagi
SATONO GRAND (JPN) Yoshito Yahagi
STILLWATER (JPN) Ryo Terashima
YU CHANGE (JPN) Hideyuki Mori

Midosuji Stakes

Horse Trainer
ADMIRE EIKAN (JPN) Naosuke Sugai
ERIMO ZIPANGU (JPN) Eiji Nakano
HO O DREAM (JPN) Yoshito Yahagi
ICHI DAI (JPN) Takashi Tsukazaki
KEN HOVAWART (JPN) Hideyuki Mori
KOEI ONE MAN (JPN) Yoshihiko Kawamura
LYCABETTOS (JPN) Takeshi Okumura
MEIKEI LEGEND (JPN) Kazuyoshi Kihara
MEINER LEONE (JPN) Hisashi Shimizu
SAMMARU HOME (JPN) Kenji Yamauchi
SUZUKA VISTA (JPN) Kiyoshi Tani
T O FORTE (JPN) Kenichi Fujioka

Naruto Stakes

Horse Trainer
CHASE DOWN (JPN) Ryo Terashima
DANTSU GOYU (JPN) Kiyoshi Tani
FASHIONISTA (JPN) Takayuki Yasuda
JEWEL MAKER (JPN) Teruhiko Chida
KANETOSHI VIVACE (JPN) Yuki Ohashi
MEISHO BONROKU (JPN) Takeshi Matsushita
MEISHO ORSO (JPN) Masahiro Matsunaga
MEISHO SACHISHIO (JPN) Mamoru Ishibashi
MERRY TONE (JPN) Hiroyuki Uehara
T M GOODMAN (JPN) Hidenori Take
TAMAMO ELEVEN (JPN) Kazuya Nakatake
THRILLA IN MANILA (JPN) Ryo Takei
TOKEI WARAUKADO (JPN) Yuji Iida