Horse Racing
Season
Change of Owners' Racing Names - From 1st November – 30th November 2017

01/12/2017 12:36

Brand No Horse Name Trainer New Owner Name
T336 GLORY STAR
歐洲之星
F C Lor
羅富全

Mr & Mrs Li Yiu Keung and Clement Li
李耀強先生及夫人與李振聲

Original: Mr & Mrs Li Yiu Keung
李耀強先生及夫人

T361 FLYING MONKEY
勁飛聖
T P Yung
容天鵬

The Racing Twelve Syndicate
十二少團體

Original: Jaffe Lau Yu
柳宇

T397 COURAGEOUS BROTHER
勇少爺
A Lee
李易達

Wallace Chim Hon Chun & Leung Man Wei
詹漢春與梁文煒

Original: Wallace Chim Hon Chun, Leung Man Wei & Lawrence Chung Chi Wai
詹漢春、梁文煒與鍾志偉

T416 CLOUD NINE
快樂神駒
A T Millard
苗禮德

Tony Yue Kwok Leung, Alexander Yue Ka Kuen

& Richard Yue Ka Ming
余國樑、余嘉權與余嘉明

Original: Tony Yue Kwok Leung
余國樑

V313 SUPER EURO STAR
歐洲巨星
C W Chang
鄭俊偉

Mr & Mrs Li Yiu Keung and Clement Li
李耀強先生及夫人與李振聲

Original: Mr & Mrs Li Yiu Keung
李耀強先生及夫人

Brand No Horse Name Trainer New Owner Name
B034 KING OPIE
勁無比
F C Lor
羅富全

Mr & Mrs Jimmy Leung Kwok Wai and Mr & Mrs Thomas Leung Wai Kin
梁國威先生及夫人與梁偉堅先生及夫人

Original: Jimmy Leung Kwok Wai & Thomas Leung Wai Kin
梁國威與梁偉堅

B070 B070 K W Lui
呂健威

Royal Elitist Team Syndicate
御精英團體

Original: Jaffe Lau Yu
柳宇

B151 MICKEY RICH
馬奇財
P F Yiu
姚本輝

Mr & Mrs Hui Yuk Hon
許玉漢先生及夫人

Original: Hui Yuk Hon
許玉漢

B209 B209 W Y So
蘇偉賢

Wong Yat Cheung & Eliza Wong
王日祥與王丁德君

Original: Wong Yat Cheung
王日祥

B233 B233 M J Freedman
麥菲文

Star Chan Iu Seng, Winnie Chan Wing Yan, Simon Chan Cham Man & Vincent Chan Cham Wai
陳耀星、陳詠茵、陳湛文與陳湛偉

Original: Star Chan Iu Seng & Winnie Chan Wing Yan
陳耀星與陳詠茵