Horse Racing
年度
9月5日星期二晨操的特別安排

04/09/2023 15:30

由於9月5日星期二將舉行八組泥地試閘,以下為僅適用於明天的安排:

•           跑道將於上午四時三十分開放。
•           所有其他操練設施(馬匹游泳池、河畔馬匹通道及踱步圈)將會提前十五分鐘開放。
•           上午六時十五分的耙地將會取消。
•           千八米分支直路將由上午六時三十分至七時三十分開放,以供草地快操及閘廂測試。
•           閘口將於上午七時三十分關閉以準備試閘。
•           泥地試閘將於上午七時四十五分開始。
•           跑道將於第一組1200米試閘前及第六組1050米試閘前進行耙地。