Horse Racing
年度
2022/2023自購新馬進口許可證中籤申請人名單

31/01/2023 14:19

上述名單現已修訂如下:

刪除: 1. 葉樹彬與廖詠欣女士
           2. 蕭敬如
           3. 羅正達
               陳伽文
           4. 孖士打團體

加入: 1. 鄭家星
           2. 林貞誠
               林忠杰
           3. 張佐治
           4. 馬澄發

(從2021年6月10日公佈的自購新馬候補中籤人及有資格投標/競投買馬人士名單中補上)

註:鄭家星、林貞誠與林忠杰、張佐治及馬澄發的名字現已從2021年6月10日公佈的自購新馬候補中籤人及有資格投標/競投買馬人士名單中刪除。