Horse Racing
年度
「最受歡迎馬匹及騎師」選舉 「金鎗六十」及潘頓暫時領先

08/07/2022 15:32

2021/22年度馬季「最受歡迎馬匹及騎師」投票期已過了一半,截至7月7日(晚上11:59),「最受歡迎騎師」由潘頓以3.4%之差領先第二位的莫雷拉,而「金鎗六十」(69.8%)則以大比數拋離其他「最受歡迎馬匹」候選對手。請即把握機會以行動支持心水馬匹及騎師,你的一票有可能扭轉大勢!

投票走勢

最受歡迎馬匹

最受歡迎騎師

第一位

金鎗六十 (69.8%)

潘頓 (28.7%)

第二位

浪漫勇士 (14.8%)

莫雷拉(25.3%)

第三位

將王 (6.7%)

蔡明紹(15.3%)

2021/22「最受歡迎馬匹」及「最受歡迎騎師」的候選名單如下。馬迷可於7月13日晚上11:59或之前透過香港賽馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ參與投票。

投票編號

最受歡迎馬匹

最受歡迎騎師

1

金鎗六十

巴度

2

浪漫勇士

蔡明紹

3

將王

何澤堯

4

顯心星

梁家俊

5

當家猴王

莫雷拉

6

夏威夷

潘頓

7

福逸

薛恩

8

其他#

田泰安

9

 

其他#

#投票人士可選“其他”欄並填寫候選名單之外而今季曾出賽的馬匹或騎師。

成功投票的人士均自動參加抽獎*,有機會贏取下列豐富獎品。

獎項

獎品

頭獎 (名額1個)

超級市場禮券總值港幣$10,000

二獎 (名額1個)

超級市場禮券總值港幣$5,000

三獎 (名額300個)

每位各得超級市場禮券價值港幣$100

 

選舉結果將於7月15日(星期五)的2021/22年度香港賽馬會冠軍人馬獎頒獎典禮上公佈。冠軍人馬獎頒獎典禮將在香港賽馬會網站、HKJC Racing Facebook專頁、HKJC Racing Sports Facebook專頁、HKJC YouTube頻道、HKJC Racing Twitter及HKJC TV應用程式作即時網上直播。

參加者須年滿18歲,並持有效之香港身份證或香港旅遊證件,及香港流動電話號碼。查詢可致電馬會顧客服務熱線1817或瀏覽www.hkjc.com/MPHJ參閱投票詳情、條款及細則。

*推廣生意的競賽牌照號碼:55824