Horse Racing
年度
騎師史卓豐週四坐騎易配

29/06/2021 11:21

馬會首席醫療主任通知受薪董事小組,騎師史卓豐因出現與新型冠狀病毒病無關的病況而不適宜在即將舉行的賽事中出賽,因此不能履行7月1日星期四沙田賽事的策騎聘約。

小組已批准下列參賽馬匹易配:

第一場            「金剛福星」改由潘頓策騎
第二場            「首飾傳奇」改由薛恩策騎
第三場            「大家開心」改由周俊樂策騎
第五場            「神光勇士」改由波健士策騎
第七場            「勤德兼備」改由班德禮策騎
第八場            「鎧運之星」改由彭國年策騎
第十場            「合衷共濟」改由巫顯東策騎

至於史卓豐何時可以恢復策騎,馬會將於適當時間再作公佈。