Horse Racing
年度
獅子山錦標圖輯

31/05/2020 17:41

今日在沙田馬場舉行獅子山錦標。由告東尼訓練、史卓豐策騎的「嘉應之星」勝出此項途程1600米的國際三級賽。
今日在沙田馬場舉行獅子山錦標。由告東尼訓練、史卓豐策騎的「嘉應之星」勝出此項途程1600米的國際三級賽。
今日在沙田馬場舉行獅子山錦標。由告東尼訓練、史卓豐策騎的「嘉應之星」勝出此項途程1600米的國際三級賽。
「嘉應之星」的馬主及親友、練馬師及騎師賽後於凱旋門合照。
「嘉應之星」的馬主及親友、練馬師及騎師賽後於凱旋門合照。
馬會董事廖長江先生頒發獅子山錦標的獎盃及銀碟予勝出馬匹「嘉應之星」的馬主梁錫光、練馬師告東尼及騎師史卓豐。
馬會董事廖長江先生頒發獅子山錦標的獎盃及銀碟予勝出馬匹「嘉應之星」的馬主梁錫光、練馬師告東尼及騎師史卓豐。
馬會董事廖長江先生頒發獅子山錦標的獎盃及銀碟予勝出馬匹「嘉應之星」的馬主梁錫光、練馬師告東尼及騎師史卓豐。
馬會董事廖長江先生頒發獅子山錦標的獎盃及銀碟予勝出馬匹「嘉應之星」的馬主梁錫光、練馬師告東尼及騎師史卓豐。
獅子山錦標頒獎禮大合照。
獅子山錦標頒獎禮大合照。