Horse Racing
年度
新馬錦標圖輯

29/12/2019 14:04

由何良訓練的「發財福星」,於潘頓胯下勝出於沙田馬場舉行的新馬錦標(1400米)。
由何良訓練的「發財福星」,於潘頓胯下勝出於沙田馬場舉行的新馬錦標(1400米)。

由何良訓練的「發財福星」,於潘頓胯下勝出於沙田馬場舉行的新馬錦標(1400米)。

「發財福星」的馬主與親友賽後一同於凱旋門祝捷。
「發財福星」的馬主與親友賽後一同於凱旋門祝捷。
馬會董事廖長江先生於頒獎禮上將新馬錦標冠軍獎盃頒予「發財福星」馬主顏慶林先生及夫人、練馬師何良及騎師潘頓。
馬會董事廖長江先生於頒獎禮上將新馬錦標冠軍獎盃頒予「發財福星」馬主顏慶林先生及夫人、練馬師何良及騎師潘頓。

馬會董事廖長江先生於頒獎禮上將新馬錦標冠軍獎盃頒予「發財福星」馬主顏慶林先生及夫人、練馬師何良及騎師潘頓。

馬會董事廖長江先生於頒獎禮上將新馬錦標冠軍獎盃頒予「發財福星」馬主顏慶林先生及夫人、練馬師何良及騎師潘頓。
馬會董事廖長江先生於頒獎禮上將新馬錦標冠軍獎盃頒予「發財福星」馬主顏慶林先生及夫人、練馬師何良及騎師潘頓。
新馬錦標頒獎禮合照。
新馬錦標頒獎禮合照。