Horse Racing
年度
部份場外投注處明天暫停或提早停止服務

01/11/2019 18:05

考慮到最新的情況,並為確保員工及顧客的安全,部份場外投注處明天(11月2日)暫停或提早停止服務。我們會密切留意有關情況,以決定是否需要暫時關閉其他場外投注處。顧客可使用其他投注渠道或前往其他地區的場外投注處。不便之處,敬請見諒。

明天暫停服務的場外投注處為: 
                                                                         
1. 中環天星
2. 灣仔謝斐道
3. 灣仔軒尼詩道
4. 銅鑼灣謝斐道
5. 銅鑼灣波斯富街