Horse Racing
年度
馬會推出「HKJC 網上客戶中心」 提供一站式客戶自助管理服務

20/12/2017 12:50

馬會已推出「HKJC 網上客戶中心」,為投注戶口持有人提供一站式的自助網上客戶服務。此項嶄新服務可讓客戶隨時隨地管理自己戶口個人資料、預訂馬場餐飲設施或申請馬會服務,省卻排隊、填表或聯絡客戶服務熱線的時間。

「HKJC 網上客戶中心」設有五項服務類別,讓投注戶口客戶隨時於網上自助處理多項事宜,包括:

  • 個人資料管理:管理客戶的投注戶口個人資料,例如更新聯絡資料、更改戶口密碼或查閱可享用的投注服務;
  • 馬會Apps及專頁總覽:下載馬會所有的流動應用程式及一覽其社交媒體專頁;
  • HKJC「優越」帳戶查閱:「優越卡」客戶更可查閱「優越」帳戶的服務狀況,例如「優越錢」數目及「優越」禮遇等資訊;
  • 戶口服務申請:提交或申請有關投注戶口之服務,例如報失智財咭;
  • 賽馬日訂座:瀏覽及預訂賽馬日兩個馬場公眾席餐飲設施,或查閱已確認的未來訂座記錄。

客戶現可透過手機、平板電腦或電腦以投注戶口登入網址cc.hkjc.com,亦可以經馬會eWin投注網頁或馬會投注Apps包括3合1流動投注程式及Racing Touch進入「HKJC 網上客戶中心」。

「HKJC 網上客戶中心」宣傳海報
「HKJC 網上客戶中心」宣傳海報
「HKJC 網上客戶中心」首頁
「HKJC 網上客戶中心」首頁
更新個人資料
更新個人資料
HKJC Apps下載及專頁
HKJC Apps下載及專頁
預訂賽馬日公眾席餐飲設施
預訂賽馬日公眾席餐飲設施
經eWin投注網頁進入「HKJC 網上客戶中心」
經eWin投注網頁進入「HKJC 網上客戶中心」
經Racing Touch App進入「HKJC 網上客戶中心」
經Racing Touch App進入「HKJC 網上客戶中心」